บริษัท เซอมาส จำกัด

ที่อยู่
65/224 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก ภายในประเทศ มีแหล่งวัตถุดิบอยู่ใน จังหวัดตาก,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครศรีธรรมราช