บริษัท เชียงใหม่ ลานนา นิตติ้ง จำกัด

ที่อยู่
อินเตอร์เน็ต 389 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งออกและผลิตเสื้อผ้าจากการถักด้วยมือและเครื่องจักร