บริษัท เจ ทวิน จำกัด

ที่อยู่
608/21 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00,เสาร์ เวลา 09:00-17:00
พิกัด
13.68212, 100.53197

สินค้าและบริการ

บริการทางบัญชีและการเงิน - บันทึกบัญชีรายการทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - จัดทำรายละเอียดประจำเดือนซึ่งประกอบไปด้วย บัญชีแยกประเภท, งบดุล และ งบกำไรขาดทุน - จัดเตรียมและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดเตรียมและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3 และ 53) - จัดเตรียมและยื่นงบการเงินระหว่างปีและงบการเงินประจำปี