บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด

หมวดหมู่ : แอลกอฮอล์

ที่อยู่
399 หมู่9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
15.1506107, 105.047672

สินค้าและบริการ

บริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้น และกากน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน