บริษัท อินโดไชน่า เทเลคอม จำกัด

ที่อยู่
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เครื่องมือวัดและทดสอบ โทรคมนาคม, เครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบสัญญาณ