บริษัท อาซาฮี เดนโซ่ อาร์แอนด์ดี เอเซีย จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105559003998

ที่อยู่
156/11 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
พิกัด
13.716947513209, 100.59953313968

สินค้าและบริการ

บริษัท อาซาฮี เดนโซ่ อาร์แอนด์ดี เอเซีย จำกัด การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ วิจัยและพัฒนาการออกแบบสวิตช์ล็อคและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องจักรทางทะเลเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร