บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่
665 หมู่6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ กระแสไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า