บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเนนท์ จำกัด

ที่อยู่
408/166 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

นำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์