บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด

ที่อยู่
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เว็บไซต์
พิกัด
13.77785, 100.543656

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า