บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด

ที่อยู่
149/371 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด วิจัยหรือรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายได้ของวัสดุ และสินค้าต่างๆ ตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล