บริษัท ลูจีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่
172/3 ซอยเกงชวน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00,เสาร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งออก-นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นผลไม้กระป๋อง