บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
1/123 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

เวเฟอร์, บิสกิต, ลูกอม, ขนมคบเคี้ยว ** Wafer, Biscuit, Candy, Snack