บริษัท พีเค พลาสเทค จำกัด

ที่อยู่
35/4 หมู่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00