บริษัท พรีซีชั่น คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ที่อยู่
29/6 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เครื่อมือสื่อสาร ขายเครื่องส่งออก, วิทยุ