บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

ที่อยู่
120 อาคารพลังงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีรยติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิต จำหน่ายและให้บริการไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำร้อน