บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0315559001683

ที่อยู่
333 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์
Line ID
@785qdzcc

สินค้าและบริการ

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง