บริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด

ที่อยู่
323 หมู่ 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร