บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

ที่อยู่
โรงงาน 140 ถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทจาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร ถาดหลุม จากชานอ้อย ยี่ห้อ ไบโอ (Bio) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม