บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด

ที่อยู่
34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.7574318, 100.5314417

สินค้าและบริการ

บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด หรือ “NEO” เป็นบริษัทให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างแบบครบวงจร การออกแบบ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าขยะ ระบบกักเก็บพลังงานสำรอง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในโรงงานและอาคารพาณิชย์ด้วย