บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

ที่อยู่
123 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00,เสาร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิต จำหน่ายนม