บริษัท ทีเอ็น บิส คอนซัลติง จำกัด

ที่อยู่
28 หมู่บ้านศรีรับสุข ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทำธุรกิจที่เวียดนาม ส่งออกเครื่องโรเนียวไปประเทศเวียดนาม