บริษัท ทีมเวิร์ค แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่
9/33 หมู่ 5 รังสิตพรอสเพอร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิต jig/rack ที่นำไปจับหรือเเขวนชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อนำไปชุปต่อไป