บริษัท ดีพซีเซอร์เวย์ จำกัด

ที่อยู่
27 ซอยบางแค 3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

งานใต้น้ำทุกชนิด, เชื่อมใต้น้ำ, ตัดใต้น้ำ ค้นหา กู้ ซ่อม สร้าง, วางสายเคเบิ้ล, ทำลายสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าโลหะ ปูน ไม้ หิน ใต้น้ำ แก้ปัญหาทุกชนิด (ใต้น้ำ) ถ่าย VDO, DVD และภาพนิ่งใต้น้ำ