บริษัท ซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

หมวดหมู่ : อะไหล่แพล้นท์

ที่อยู่
1412 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรถนน งานรับเหมาถนนแอสฟัลท์ครบวงจร Asphalt Pavement Solutions
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์ระดับโลก BOMAG SPECO

สินค้าและบริการ

Asphalt Pavement Solutions ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรถนน งานรับเหมาถนนแอสฟัลท์ครบวงจร เครื่องจักรทำถนน,รับเหมาทำถนน,รับเหมาทำถนนแอสฟัสท์,รับเหมาก่อสร้างงานลาดยาง,ลาดยาง,รถไสถนนให้เช่า,ให้เช่ารถไสถนน 
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์ระดับโลก BOMAG SPECO