บริษัท ชลสิทธิ์โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด

ที่อยู่
361/1 หมู่ 1 ถนนตำบลดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
โทรศัพท์