บริษัท จริงใจ แพคเกจจิ้ง จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 105552117882

ที่อยู่
438/16-18 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ฟิล์มหด, ฟิล์มยืด, หลอดพลาสติก, แก้วน้ำพลาสติกและประกอบกิจการค้าแปรรูป พิมพ์สีพลาสติก ถุงพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน