บริษัท คาลลอนเมธเธิด อิงลิชแลงกวิจเซ็นตอร์ จำกัด

ที่อยู่
3300/92 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-21:00,เสาร์ เวลา 11:00-17:00,อาทิตย์ เวลา 11:00-17:00

สินค้าและบริการ

สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ