บริษัท คาร์โบ-เจท เอเซีย จำกัด

ที่อยู่
38/15 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00,เสาร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งเครื่องดื่ม หัวน้ำเชื้อ