บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : บริษัทการบิน

ที่อยู่
999 สนง สุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-20:00,เสาร์ เวลา 07:30-18:30,อาทิตย์ เวลา 07:30-18:30

สินค้าและบริการ

บริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการบินเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ดำเนินการสร้างและบริหารสนามบินเอง โดยปัจจุบันมีอยู่ 3 สนามบิน คือ สนามบินสมุย สุโขทัย และตราด เปิดให้บริการการบินไปในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน