บริษัท กัวลาบางกอก จำกัด

หมวดหมู่ : ปูนปลาสเตอร์

ที่อยู่
889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่าย ปูนปลาสเตอร์, ยิปซัมบอร์ด, ยิปซัมปลาสเตอร์, แคลเซียมคาร์บอเนต