บริษัท กฤษนันท์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0305555002472

ที่อยู่
72/14 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00-16:30 น. และวันเสาร์ 08:30-12:00 น.
พิกัด
14.973266825594, 102.10465274528

สินค้าและบริการ

ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป รับเขียนแบบ และออกแบบ