นิวมิตรพัฒนา ขนส่ง

ที่อยู่
221 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บริการขนส่งสินค้าทางบก