จี่ เต็ก ลิ้ม นครปฐม โรงเจ

หมวดหมู่ : วัดจีน

ที่อยู่
69/3 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นครปฐม (เทพธิดาวาจาศักดิ์สิทธิ์)