คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต

ที่อยู่
74/123 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เปิด อังคาร - อาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ 10:30-12:00

สินค้าและบริการ

โบสถ์คริสจักร