กาแฟ 122

ที่อยู่
122 ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์