ประเภทธุรกิจ

ขายอุปกรณ์ตัดเย็บ

เครื่องเย็บและอะไหล่ลวด

สายรัดพลาสติกและลวดเย็บกล่อง