ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ผลิตไวน์และสุรากลั่นโดยนำเข้าจากต่างประเทศ, เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตไวน์

สินค้าเกี่ยวกับการผลิตไวน์ บริการส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับการสั่งซื้อเป็นเงิน 7,000 บาทขึ้น ลูกค้าต่างจังหวัด

นำเข้าอุปกรณ์ไวน์

นำเข้าที่เปิดไวน์, ส่งออกเสื้อผ้าเด็ก, (เน้น) สินค้า Premium สมุด organizer เครื่องคิดเลข