ประเภทธุรกิจ

ตัดเย็บเสื้อผ้า

ตัดเสื้อ

ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง

จำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า

ร้านตัดเสื้อ

ตัดเสื้อ

รับตัดเสื้อผ้าผู้ช่วย