ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ และประดับยนต์

- บริการตัด เจาะ พับ ขึ้นรูป และผลิต ชิ้นงานโลหะแผ่นทุกประเภท - บริการพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรมหรือสีน้ำ พร้อมบริการงานซิลสกรีน - ผลิตเครื่องเสียงภายในบ้านและ ภายนอกอาคาร

ผู้นำเข้าเครื่องเสียง/ซ่อม

ผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องเสียงติดรถยนต์

เครื่องเสียงติดรถยนต์

ผู้นำเข้าเครื่องเสียง/ซ่อม

ผู้นำเข้าเครื่องเสียง/ซ่อม

ขายเครื่องเสียง