ประเภทธุรกิจ

อาหารทะเลแช่แข็ง

อาหารแปรรูปแช่แข็ง ลูกชิ้นปลา เต้าหู้ปลา

ส่งออกผัก-ผลไม้แช่แข็ง

อาหารทะเลแข่แข็ง

ผู้ผลิตไก่แช่แข็ง

ผลิตและจำหน่ายอาหารสดแช่แข็ง

ผลไม้แช่แข็ง

ธุรกิจ ส่งออก จำหน่าย ผัก ผลไม้ แช่แข็งและ Made to order web

ผลิตและจำหน่าย อาหารแช่แข็ง

อาหารทะเลแช่แข็ง