ประเภทธุรกิจ

รับผลิตตะกร้าเหล็กที่ใช้กับรถจักรยานยนต์

โรงงานผลิตตะกร้าและตะแกรง

ลังเหล็ก,ตระกร้าเหล็ก

กระเช้าปีใหม่,ตะกร้าผ้า,กระเช้ามีหูหิ้ว,กิ๊ฟซ็อป

ขายตะกร้าหวาย+เครื่องจักรสาน