ประเภทธุรกิจ

ซอฟแวร์call เซ็นเตอร์

ให้บริการด้านการสื่อสาร

บริการให้ดาวน์โหลดเพลง หรือ จัดการ Content ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทท็อปไลน์มิวสิค หลายประเภท เช่น Ringtone, Wallpaper, บริการส่งเพลงตามสาย, Screensaver ฯลฯ เพื่อใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่, Internet

โมบาย, ริ่งโทน, โหลนเพลงมือถือ