ประเภทธุรกิจ

บริการฉุกเฉิน 24 ชม. รักษา, ผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก, ผ่าคลอด, ดมยาสลบ, EKG, Ultrasound, x-RAY Lab เลือด-ปัสสาวะ, ขูดหินปูน, ถ่ายเลือด, ตรวจวันผสม ตั้งท้อง, ล้างท้อง, งูพิษกัด, กำจัดเห็บหมัด, อาบน้ำตัดขน ฝากสัตว์ป่วย ปรึกษาปัญหาสุขภาพ สัตว์,ขายอาหารและอุปกรณ์ สัตว์เลี้ยง

บริการฉุกเฉิน 24 ชม. รักษา, ผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก, ผ่าคลอด, ดมยาสลบ, EKG, Ultrasound, x-RAY Lab เลือด-ปัสสาวะ, ขูดหินปูน, ถ่ายเลือด, ตรวจวันผสม ตั้งท้อง, ล้างท้อง, งูพิษกัด, กำจัดเห็บหมัด, อาบน้ำตัดขน ฝากสัตว์ป่วย ปรึกษาปัญหาสุขภาพ สัตว์,ขายอาหารและอุปกรณ์ สัตว์เลี้ยง