ประเภทธุรกิจ

ไม้สักแปรรูป ไม้แปรรูปต่างๆ

ผู้ผลิต จำหน่าย ไม้สัก แปรรูปโดยตรง เราควบคุมตั้งแต่การคัด การตัด การเลื่อย จึงให้คุณภาพไม้สักเกรดเอ และทุกเกรด ราคาต้นทุน รับเลื่อย ความหนา หน้าใหญ่ ตามสั่งทุกขนาด ตามต้องการ รับสั่งทำ ไม้พื้น ปาร์เก้ไม้สัก

ผู้ผลิต จำหน่าย ไม้สัก แปรรูปโดยตรง เราควบคุมตั้งแต่การคัด การตัด การเลื่อย จึงให้คุณภาพไม้สักเกรดเอ และทุกเกรด ราคาต้นทุน รับเลื่อย ความหนา หน้าใหญ่ ตามสั่งทุกขนาด ตามต้องการ รับสั่งทำ ไม้พื้น ปาร์เก้ไม้สัก

ไม้สักแปรรูป