ประเภทธุรกิจ

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล(พิมพ์ โรเนียว) เครื่องเย็บ พับ ตัดกระดาษ เครื่องเรียงกระดาษ(ให้เช่าและจำหน่าย)

จำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนา

จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน, วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

บริการถ่ายเอกสาร