ประเภทธุรกิจ

เครื่องเชื่อมทั่วไป

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, อะแดปเตอร์, STEP-UP, STEP-DOWN, DIMMER, บาลาสท์ดีซี, บาลาสท์อิเล็กทรอนิกส์, STABILZER, เครื่องตัดพลาสมา, เครื่องเชื่อมธูปไฟฟ้า (DC), เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG), เครื่องเชื่อม CO2 (MIG)

เครื่องเชื่อมทั่วไป