ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายกระดาษ

ผลิตและจำหน่ายส่ง ปลีก แผ่นเซลลูโลส

ค้ากระดาษเก่า

จำหน่ายกระดาษและเศษเหล็กทุกชนิด

ขวดพลาสติก,เศษกระดาษ,ขวดแก้ว

ประกอบผิวกระดาษลาย ลงกระดาษอัดเพื่อทำไม้ปาร์ติเกิล

ผลิตกระดาษคั้นของในกล่อง

ผลิตรังผึ้งที่ทำจากเยื่อกระดาษ

รับซื้อกระดาษ