ประเภทธุรกิจ

แบ่งบรรจุและจำหน่ายอาร์กอน 6 คิว, 7 คิว, 1.5 คิว

ก๊าซอาร์กอน

ผลิตออกซีเจน ไนโตรเจน อาร์กอน

ผลิต และ จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนและอาร์กอนเหลว

ผลิต และ จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนและอาร์กอนเหลว

แก๊สออกซิเจน

ผลิต และ จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนและอาร์กอนเหลว