ประเภทธุรกิจ

เศษเหล็ก และเหล็กกล้าใช้แล้ว

บริการตัดเหล็ก

จำหน่ายและรับซื้อเหล็ก

รับซื้อเศษเหล็ก