ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม รับบริการติดตั้ง

ติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ

จำหน่าย เสาไฟ, ไฟฉุกเฉิน

ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

จำหน่ายหมูหยอง

ผลิตเสาไฟฟ้า ,เสาเข็ม

ผลิต หล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า

ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

รับเหมางานไฟฟ้า, ปักเสาและอื่นๆ