ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม รับบริการติดตั้ง

ติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ

ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

จำหน่าย เสาไฟ, ไฟฉุกเฉิน

ผลิตเสาไฟฟ้า ,เสาเข็ม

จำหน่ายหมูหยอง

ผลิต หล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า

ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

รับเหมางานไฟฟ้า, ปักเสาและอื่นๆ